Όροι & Προϋποθέσεις Τρέχοντος Διαγωνισμού (Facebook / Instagram)

 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Hisense Cyprus.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στην ενέργεια έχουν μόνο άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Από την ενέργεια εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Hisense Cyprus και οι οικογένειές τους, και οποιοδήποτε άλλο άτομο που σχετίζεται με τη διαχείριση αυτής της διαφημιστικής ενέργειας.
  3. Ο διαγωνισμός ισχύει μεταξύ 19 και 5 Ιουνίου 2023.
  4. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με την εφαρμογή των οδηγιών στις αναρτήσεις του διαγωνισμού στο Facebook και Instagram:

Για να κερδίσετε κάντε:

 • Follow τη σελίδα της HISENSE cyprus
 • Like το post του διαγωνισμού
 • Tag 2 φίλους
 1. Ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να λάβει όσες συμμετοχές θέλει κάνοντας tag διαφορετικά άτομα κάθε φορά. 
 2. Θα κληρωθεί ένας (1) τυχερός που θα κερδίσει Ένα DOUBLE AIR FRYER αξίας € 199
 3. Ο τυχερός θα ανακοινωθεί και θα ενημερωθεί μέσω Facebook και Instagram.
  8. Ο τυχερός θα μπορεί να παραλάβει το δώρο του το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 από την Hisense Cyprus μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και διαπίστωση των στοιχείων.   
  9. Αν ο τυχερός δεν ανταποκριθεί σε διάστημα πέντε (5) ημερών μετά την κλήρωση, η Hisense Cyprus θα επικοινωνήσουν με τον 1ο επιλαχόντα (ο οποίος επίσης πρέπει να απαντήσει σε διάστημα πέντε (5) ημερών. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους δυο πιο πάνω, τότε το/τα Δώρο/α θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ/ΘΟΥΝ.
  10. Με την αποδοχή του δώρου, ο κάθε τυχερός εξουσιοδοτεί την Hisense Cyprus να δημοσιεύσει το όνομα και φωτογραφία του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού. Ο τυχερός επίσης συμφωνεί να είναι διαθέσιμος για φωτογράφιση για σκοπούς προώθησης του διαγωνισμού.
  11. Η Hisense Cyprus διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο της ενέργειας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
  12. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων.
  13. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο 22 522280.